Van Bommel Ventilatiewerken BV

tel.: 0347-328550

Het CLV-systeem is een concentrisch systeem voor de gestapelde woningbouw, geschikt voor aansluiting van meerdere HR- of VR-ketels.

Hierbij geschiedt de afvoer van verbrandingsgassen via de binnenbuis en de toevoer van de verbrandingslucht via de ruimte tussen binnen- en buitenbuis.
Een conventioneel CLV systeem is gebaseerd op onderdruk, wat wil zeggen dat er in het collectieve rookgasafvoerkanaal onder alle omstandigheden een onderdruk ten opzichte van het luchttoevoerkanaal aanwezig is.

Een groot voordeel van een CLV systeem is de kleinere diameter, welke kan resulteren in een kleinere schacht. Het woonoppervlak kan dus, door toepassing van een CLV systeem, voor meer woon- en bergruimte zorgen.

Het CLV-systeem is veelzijdig. Het is geschikt voor verschillende soorten cv-toestellen. Op een CLV systeem kunnen CV ketels van verschillende fabricaten op één systeem worden aangesloten.

In de nieuwbouw, renovatie en projectmatige vervanging wordt over het algemeen één merk en type toestel toegepast.
In deze gevallen kunnen we, eventueel in overleg met de toestelfabrikant, een optimale diameter voor uw project bepalen.


Overdruk CLV
Bij toepassing van overdruk CLV systemen kan een aanmerkelijke ruimte- en kostenbesparing worden behaald doordat gewerkt kan worden met (nog) kleinere diameters.
In traditionele CLV systemen worden de rookgassen in het systeem afgevoerd door middel van thermische trek.
De ventilator in het CV toestel zorgt voor het transport van de rookgassen naar het systeem en de aanzuiging van de verbrandingslucht vanaf het systeem. Bij overdruk CLV systemen worden de rookgassen door de ventilator in de ketel met overdruk door het systeem afgevoerd.
Om te zorgen dat de rookgassen niet recirculeren via een toestel dat niet in bedrijf is, dient er een terugslagklep in de rookgasafvoer of luchttoevoer aanwezig te zijn.

Sommige ketels zijn standaard geschikt voor het aansluiten op overdruksystemen, enkele andere ketels kunnen hiervoor geschikt gemaakt worden door het monteren van een terugslagklep en eventueel het aanpassen van het toerental van de ventilator.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

In situaties waar door het formaat of de vorm van de schacht een concentrisch CLV systeem niet toegepast kan worden kan gekozen worden voor een Parallel CLV systeem of een Half CLV systeem.

Van Bommel Ventilatiewerken BV is gespecialiseerd in de leveren en monteren van rookgasafvoer- en CLV systemen en werkt met de meest voorkomende fabrikaten.